LH Lift Oy

lh-lift-banner

Helpompi tapa kiinnittää työkoneita traktoriin

LH Lift valmistaa helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä kolmipiste- ja vetolaitteita. Tuotteemme myymme sekä tehdas- että jälleenmyyntiasiakkaille ympäri maailmaa. Olemme alusta saakka halunneet rakentaa kytkentälaitteita, joilla työt on helppo tehdä, jotka kestävät kovaakin käyttöä ja joiden avulla työ saadaan tehtyä valmiiksi – siis Kytkentälaitteita isolla K:llä.

Käyttäjä on aina tärkein

Tuotteidemme käyttäjälle on tärkeintä, että työt sujuvat ja työkalut kestävät. Meille tärkeintä on käyttäjä itse. Koko suunnittelu- ja valmistusketjuamme ohjaa yksi kysymys ”Onko tämä järkevin tapa tehdä työ valmiiksi?” Kerromme mielellämme lisää tuotekehityksestämme ja suunnittelufilosofiastamme. Käytännössä ajatus konkretisoituu kestävinä, kohtuuhintaisina ja helppokäyttöisinä tuotteina.

Globaali toimija

LH Lift on suomalainen yritys, jolla on toimintaa myös Kiinassa. Yrityksen johto, suunnittelu ja tuotekehitys sekä myynti tapahtuvat Suomessa. Valmistus on jaettu kahteen toimipisteeseen Suomessa ja Kiinassa. Molemmat tehtaat tuottavat tinkimätöntä, kansainväliset vaatimukset täyttävää LH Lift -laatua suomalaisessa valvonnassa.

Takuuehdot

LH Lift Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahdentoista (12) kuukauden takuun.

Takuuaikana LH Lift korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai käyttökelpoisilla osilla. Asennustyö, mahdolliset matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivät sisälly takuuseen.

Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty virheellisesti, käytetty työhön mihin sitä ei ole suunniteltu, huollettu puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa.

Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin.

Takuukorjaukset on suoritettava jälleenmyyjän valtuuttamalla korjaamolla.

Mikäli korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidättäytyy LH Lift korvauksista.

Takuukorvaukset käsitellään vain kirjallisen ilmoituksen perusteella, jonka tekee valtuutettu LH Lift myyjä.

Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä vaurion havaitsemisesta. LH Lift vastaa kirjalliseen reklamatioon kahden (2) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta.

Menettely vaurion sattuessa takuun aikana:

  • selvitä vaurion laajuus ja syy
  • ota yhteys jälleenmyyjään ja tee reklamaatio jossa ilmenee:

– tuotteen tyyppi ja mahdollinen sarjanumero

– käyttöönottopäivämäärä (ostopäivämäärä)

– vaurion päivämäärä

– kuvaus vauriosta ja muutama kuva

– kuvaus olosuhteista, tehdystä työstä ja peruskoneista

  • jos takuukorjaus vaatii työtä, on korjauslupa saaatava valmistajalta
  • varaudu toimittamaan rikkoutunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa